UCHWAŁA NR 21/2013 XXXIII OSWZL

UCHWAŁA NR 21/2013


XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r.

 


w sprawie: wyboru członków Okręgowego Sądu Lekarskiego

 


XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 8 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), uchwala co następuje:

§1


1. XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy dokonał wyboru 37 członków Okręgowego Sądu Lekarskiego VII kadencji, w tym 32 lekarzy i 5 lekarzy dentystów w osobach:

1. Binkiewicz Przemysław lekarz
2. Byrski Mariusz lekarz
3. Czyrnik Bogusława lekarz
4. Dyrda Adam lekarz
5. Finik Maciej lekarz
6. Flak Maria lekarz
7. Grabowski Tomasz lekarz
8. Gruca Andrzej lekarz
9. Hawranek Marek lekarz
10. Iwańska Jadwiga lekarz
11. Iwański Grzegorz lekarz
12. Kielan-Postek Iwona lekarz
13. Kies Anna lekarz
14. Kocot Jacek lekarz
15. Kondracki Maciej lekarz
16. Mandat Mirosława lekarz
17. Miklasińska Jadwiga lekarz
18. Miklasiński Daniel lekarz
19. Mleczko Wojciech lekarz
20. Nasiek-Palka Anna lekarz
21. Nasiłowski Władysław lekarz
22. Ociepka Bożena lekarz
23. Pruszowski Jan lekarz
24. Sielańczyk Andrzej lekarz
25. Stasiów Andrzej lekarz
26. Stefaniak Jarosław lekarz
27. Stencel Stefan lekarz
28. Szozda Ryszard lekarz
29. Tyczyński Andrzej lekarz
30. Włusek Mariusz lekarz
31. Wojciechowska-Wieja Anna lekarz
32. Zakrzewska Marzena lekarz


1. Górska-Pudlik Elżbieta lekarz dentysta
2. Gucze Paweł lekarz dentysta
3. Jachimiak Irena lekarz dentysta
4. Krupiński Józef lekarz dentysta
5. Warmuziński Zenon lekarz dentysta

2. Trzy mandaty przypadające lekarzom dentystom pozostają nieobsadzone do czasu wyboru w trakcie VII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Sekretarz                                                                                                       Przewodniczący
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-                                                        XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                                                        Wyborczego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś                                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-30
Ilość odsłon artykułu 5449