OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW O WYNIKACH WYBORÓW PRZEWODNICZĄCEGO, WICE PRZEWODNICZĄCEGO, SEKRETARZA OKW Z DNIA 11.04.2018

 OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 11 kwietnia 2018 r.


o wynikach wyborów Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, Wiceprzewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach oraz Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

 

Na podstawie §4 ust. 4 Regulaminu okręgowej komisji wyborczej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 15 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. obwieszcza się, co następuje:


§1


W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że:
1. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach wybrany został:
- lek. Stanisław Borysławski

2. Zastępcą Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach wybrany został:
- lek. Marek Potempa

3. Sekretarzem Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach wybrany został:
- lek. Dariusz Dobosz

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

 


 

OKW (20 KB)

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2018-04-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-04-29
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 1226