UCHWAŁA Nr 26/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 26/2014

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie: utworzenia Koła Samorządu Lekarzy na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §22 pkt. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, uchwała co następuje:

§1

1. Tworzy się Koło Samorządu Lekarzy na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.
2. Zobowiązuje się lekarzy wykonujących zawód w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu do dokonania ze swego grona wyboru Zarządu Koła, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej uchwały.
3. Zobowiązuje się nowo wybrany Zarząd Koła do przedstawienia swego składu Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach, która udzieli mu pełnomocnictwa do działania.

§2

Do realizacji uchwały zobowiązuje się Przewodniczącego Delegatury ŚIL w Bytomiu Kol. Leszka Jagodzińskiego.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL w Katowicach.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


              Sekretarz                                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                         Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-04-16
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-06-28
Ilość odsłon artykułu 4783