UCHWAŁA Nr 62/2015 ORL

 UCHWAŁA Nr 62/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 grudnia 2015 r.

 

w sprawie: zwołania XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

 


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.
2015 r., poz. 651) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1

Zwołać XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach na dzień 9 kwietnia 2016 r.

§2

Do realizacji uchwały zobowiązuje się Sekretarza ORL oraz Dyrektora Biura ŚIL.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezesowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Sekretarz                                                                                   Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                        Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-12-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-02-24
Ilość odsłon artykułu 3065