UCHWAŁA Nr 301/2018 Prezydium ORL

   UCHWAŁA Nr 301/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2018r. poz. 168), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 125) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1. „Leczenie spersonalizowane objawów z dolnych dróg moczowych u kobiet (LUTUS)”, „Najczęstsze problemy i błędy w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego
u ciężarnych”, który odbędzie się 8.05.2018r.
2. „Współpraca psychoterapeuty z psychiatrą jako czynnik wspierający leczenie pacjentów z zaburzeniami osobowości w psychoterapii opartej na przeniesieniu (TFP)”, który odbędzie się 23.05.2018r.
3. „Pacjent z zakrzepicą żył głębokich i zatorowością płucną na SOR”, który odbędzie się 6.06.2018r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
4. „IV Śląska Konferencja Medyczno – Prawna. Opiniowanie sądowo-lekarskie z punktu widzenia medyka i prawnika. Biegły – gwarantem rzetelnej oceny.”, która odbędzie się 8.06.2018r.
- ze środków Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                 Sekretarz                                                                         Prezes

   Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                               Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-25
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-06-17
Ilość odsłon artykułu 964