UCHWAŁA Nr 2/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 2/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.

 

w sprawie: terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2011 roku

 


Na podstawie §12 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 27 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
Okręgowa Rada Lekarska postanawia:

§1

Ustalić terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2011 roku:
- 23 lutego
- 16 marca
- 20 kwietnia
- 25 maja
- 15 czerwca
- 14 września
- 26 października
- 23 listopada
- 14 grudnia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                             Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                  Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-01-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-09-09
Ilość odsłon artykułu 7260