UCHWAŁA NR 10/2019 XXXIX OZL

 UCHWAŁA NR 10/2019


XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 29 marca 2019 r.

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za rok 2018

 

XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.), postanawia:

§1

Przyjąć sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
        

 

Sekretarz                                                                                 Przewodniczący

XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                   XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                          Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2019-03-29
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-15
Ilość odsłon artykułu 349