APEL ORL do MZ dot. elektronicznej dokumentacji medycznej

APEL

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 czerwca 2013 r.

do Ministra Zdrowia

 

w sprawie zniesienia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej przez lekarzy i lekarzy dentystów wystawiających recepty pro auctore i pro familiae

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, wspierając dotychczasowe starania Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się do Pana Ministra z apelem o podjęcie działań zmierzających do zmiany treści art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia poprzez wskazanie, iż obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej nie dotyczy dokumentacji prowadzonej w formie wykazu prowadzonego przez lekarza wystawiającego recepty dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Zgodnie z w/w ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia od 1 sierpnia 2014 roku obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej dotyczy wszystkich lekarzy, lekarzy dentystów, w tym również tych, którzy wystawiają recepty dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, prowadzących dokumentację medyczną w formie wykazu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Możliwość prowadzenia uproszczonej dokumentacji medycznej jest szczególnie istotna dla lekarzy i lekarzy dentystów emerytów, którzy wystawiają recepty wyłącznie dla siebie i osób najbliższych.
Przyjęcie proponowanych zmian ułatwi lekarzom i lekarzom dentystom– pacjentom i ich rodzinom podjęcie terapii i w znaczący sposób zmniejszy obciążenie lecznictwa.

 


               Sekretarz                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                        Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-06-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-14
Ilość odsłon artykułu 5329