UCHWAŁA Nr 21/2016 ORL

 UCHWAŁA NR 21/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2016 r.

 

w sprawie: udzielenia Prezesowi ORL w Katowicach pełnomocnictwa
do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora
Fundacji „Lekarzom Seniorom”

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), postanawia co następuje:

§1

Upoważnić Jacka Kozakiewicza - Prezesa ORL w Katowicach do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Lekarzom Seniorom” z siedzibą w Katowicach i głosowania zgodnie ze stanowiskiem, jakie w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia zajęła Okręgowa Rada Lekarska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


             Sekretarz                                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                          Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-06-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-10-09
Ilość odsłon artykułu 2449