UCHWAŁA Nr 100/2011 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 100/2011
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 2 marca 2011 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na utworzenie strony internetowej ŚIL

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

1. Zawrzeć umowę z firmą Div-Com Łukasz Staroń z siedzibą w Cieszynie                      przy ul. Śrutarskiej 20 na utworzenie strony BIP Śląskiej Izby Lekarskiej.
2. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 4920 PLN brutto.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                                     Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-03-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-17
Ilość odsłon artykułu 6923