UCHWAŁA Nr 168/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 168/2015
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup serwisu prawnego

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 30.671,40 zł netto (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 40/100) – ze środków budżetowych - na zakup serwisu LEX Omega Wydawnictwa Wolters Kluwer dla potrzeb OROZ, OSL, ORL i pracowników biura.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                 Skarbnik                                                                                        Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

               Jerzy Rdes                                                                              Jacek Kozakiewicz
 

 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-06-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-08-16
Ilość odsłon artykułu 3147