UCHWAŁA Nr 1319/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 1319/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 965), w związku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.) i pkt. I ppkt. 8 Regulaminu prowadzenia kształcenia podyplomowego realizowanego w Śląskiej Izbie Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 47/2019 ORL w Katowicach z dnia 22.05.2019r., mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1. „Uważność – trening redukcji stresu metodą mindfulness”, który odbędzie się 6.11.2019 r.
2. „Co nowego w medycynie rodzinnej – szczepienia ochronne 2020”, który odbędzie się 4.12.2019 r.
3. „Neurobiologia interpersonalna czyli o istocie lekarza i lekarza dentysty w życiu zawodowym i prywatnym”, który odbędzie się 25.09.2019 r.
4. „Medycyna narracyjna”, który odbędzie się 20.11.2019 r.
5. „Endodoncja, adhezja, odbudowa”, który odbędzie się 12.10.2019 r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
6. VI Andrzejki Stomatologiczne 2019 „Wyznania współczesnej stomatologii”, który odbędzie się 29.11-1.12.2019r. – ze środków Komisji Stomatologicznej
7. „Postępy w chorobach wewnętrznych”, który odbędzie się 9-27.09.2019 r.

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy i Lekarzy Dentystów.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

              Sekretarz                                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                         Tadeusz Urban
  

  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-08-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-13
Ilość odsłon artykułu 318