UCHWAŁA Nr 108/2011 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 108/2011
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 marca 2011  r.

 

w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia kosztów przyznanej dotacji

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie §8 uchwały 15/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 19 września 2008 w związku z uchwałą                         nr 124C/09/P-V Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej sprawie przyznania dotacji                           na organizację doskonalenia zawodowego oraz na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia                     2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009, nr 219, poz. 1708) w związku                                  z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 2/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach              z dnia 13 stycznia 2010 r.  postanawia:

§1

Zatwierdzić rozliczenie kosztów przyznanej uchwałą Nr 5/11/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego.

§2

Rozliczenie koszów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                                      Jacek Kozakiewicz 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jecek Kozakiewicz 2011-03-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-17
Ilość odsłon artykułu 6231