UCHWAŁA Nr 21/2015 ORL

UCHWAŁA Nr 21/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: rozwiązania i powołania komisji problemowej Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie §19 ust. 1 oraz ust. 4 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach w dniu 5 kwietnia 2014 r., uchwala co następuje:

§1

Rozwiązuje się następujące komisji problemowe ORL:
a) Komisję Legislacyjną
b) Komisję ds. Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami Zawodowymi.

§2

Powołuje się komisję problemową ORL w brzmieniu:
Komisja Legislacyjna, Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami Zawodowymi.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL w Katowicach.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                Sekretarz                                                                            Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                               Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-06-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-08-15
Ilość odsłon artykułu 3508