UCHWAŁA Nr 38/2017 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 38/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 lutego 2017 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup ksiązki „Myśli i aforyzmy
o etyce lekarskiej”

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016r. poz. 522), w związku z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014) postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 5000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) –
ze środków budżetowych - na zakup 500 egzemplarzy książki „Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej” autorstwa Władysława Biegańskiego.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Skarbnik                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-02-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1633