UCHWAŁA Nr 41/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 41/2013
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 stycznia 2013 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na druk biuletynu Pro Medico

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

Zawrzeć umowę z firmą Wydawnictwo KA S.C. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Górniczej 12 na skład, druk i sprzedaż biuletynu Pro Medico.

§2

Zobowiązać Skarbnika ORL do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Prezesowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Sekretarz                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                       Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-01-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-04-13
Ilość odsłon artykułu 6384