UCHWAŁA Nr 22/2013 ORL

UCHWAŁA NR 22/2013

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 12 czerwca 2013 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.

 

Na podstawie art. 228 pkt. 1 i 231 §2 pkt. 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 90 poz. 1037 z późn. zm.) w związku z art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz.U. nr 219 poz. 1708) o izbach lekarskich, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, postanawia co następuje:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. w Katowicach sporządzone na dzień 31.12.2012 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 368.228,71 zł oraz zatwierdzić rachunek zysków i strat Spółki za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 r. wykazujący zysk w wysokości 5.478,34 zł (netto). Sprawozdania i rachunek zysków i strat stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


              Sekretarz                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                           Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-06-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-14
Ilość odsłon artykułu 5605