Obwieszczenie Przewodniczącego OKW z dn. 24.03.2010 r.- wygasniecie mandatu ORL

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 24 marca 2010 r.


w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr Annie Glińskiej, dr Pawłowi Gruenpeterowi oraz dr Włodzimierzowi Majewskiemu.

Na podstawie §49 ust. 4 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§1

Stwierdza się, że wygasł mandat członka Okręgowej Rady Lekarskiej dr Annie Glińskiej oraz dr Włodzimierzowi Majewskiemu w związku z objęciem mandatu Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

§2

Stwierdza się, że wygasł mandat członka Okręgowej Rady Lekarskiej dr Pawłowi Gruenpeterowi w związku z objęciem mandatu członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

§2

Ustala się ,że mandat członka Okręgowej Rady Lekarskiej obejmują:
1. dr Andrzej Cholewka
2. dr Dariusz Dobosz
3. dr Jacek Olender

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2010-03-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2011-03-30
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-09-23
Ilość odsłon artykułu 7009