UCHWAŁA Nr 6/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 6/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 lutego 2011 r.

 

w sprawie: wyboru przewodniczącego i członków Komisji Historycznej.

 

Na podstawie §11 ust. 3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, oraz na podstawie uchwały ORL Nr 50/2010 z dnia 27.10.2010 w sprawie powołania Komisji Historycznej, Okręgowa Rada Lekarska postanawia:

§1

1.Powołać na przewodniczącego Komisji Historycznej Koleżankę Danutę Korniak.

2.Do składu komisji historycznej powołać Koleżanki i Kolegów Lekarzy: Krzysztofa Brożka, Jerzego Dosiaka, Lesława Jóśkowa, Emiliana Kocota, Kazimierza Marka, Stefana Pojdę, Elżbietę Seferowicz, Iwonę Świętochowską, Zygfryda Wawrzynka, Tadeusza Wencla.

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Sekretarz                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                   Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-02-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-09-09
Ilość odsłon artykułu 7409