UCHWAŁA Nr 12/2017 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 12/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 4 stycznia 2017 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na obsługę bazy noclegowej w Warszawie


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r., poz. 651), zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:
§1

1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy z firmą GDF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na kompleksową usługę recepcyjno–portierską oraz sprzątanie i utrzymanie czystości w bazie noclegowej zlokalizowanej w Warszawie, przy ulicy Sobieskiego 102A.
2. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, o której mowa w §1 ust. 1 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


              Skarbnik                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jerzy Rdes                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-01-04
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 2079