UCHWAŁA Nr 73/2017 ORL

 UCHWAŁA Nr 73/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 grudnia 2017 r.

 

w sprawie: terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2018 roku
 

 

Na podstawie §5 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 5 kwietnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
Okręgowa Rada Lekarska postanawia:

§1

Ustalić terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2018 roku:
- 17 stycznia
- 21 lutego
- 14 marca
- 11 kwietnia
- 23 maja
- 20 czerwca
- 12 września
- 10 października
- 14 listopada
- 12 grudnia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                 Sekretarz                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                 Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-12-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-01-20
Ilość odsłon artykułu 1342