APEL XXX OZL W SPRAWIE RECEPT

Apel
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 2 kwietnia 2011r.
w sprawie odpowiedzialności lekarzy w związku z wystawianiem recept na leki i wyroby medyczne refundowane przez NFZ

 

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do zmiany zasad odpowiedzialności lekarzy w związku z wystawianiem recept na leki i wyroby medyczne refundowane przez NFZ.
Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach uważa, że konieczne są zmiany w zapisach prawnych, które ograniczą działania lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych bez konieczności weryfikowania uprawnienia pacjentów do refundacji leków.


Sekretarz                                                               Przewodniczący
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy                     XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Aleksandra Sommerlik-Biernat                           Jarosław Markowski


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2011-04-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ilość odsłon artykułu 6154