UCHWAŁA Nr 98/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 98/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015r. poz. 651), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 464) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Szczepienia – pierwszy krok od zdrowia”, która odbędzie się 9.06.2016 r.
- „Postępy w leczeniu udaru mózgu”, która odbędzie się 16.04.2016 r.
- „Warsztaty ortopedyczne na nieutrwalonych preparatach anatomicznych. Protezoplastyka pierwotna stawu kolanowego – stopień zaawansowany”, - kurs który odbędzie się od 19.04 do 31.12.2016 r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Międzynarodowa konferencja historii medycyny Szpitalnictwo na Górnym Śląsku”, konferencja, która odbędzie się od 10.06 do 11.06.2016 r. – ze środków Komisji Historycznej
- „IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu”
w przestrzeni stresu i lęku pt. „Medyczne i społeczne aspekty traumy”, która odbędzie się od 03.06.16 r. do 04.06.16 r.

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

              Sekretarz                                                                                    Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                        Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-04-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-13
Ilość odsłon artykułu 2518