UCHWAŁA Nr 373/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 373/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 października 2012 r.

 

w sprawie: wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie
na stanowisko kierownika.


W odpowiedzi na pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu z dnia 10.10.2012r., Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 9, art. 25 pkt. 4 w związku art.26 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708), oraz §10 pkt. 3 lit. c) rozp. MZ z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012 poz. 182),, zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (Uchwała ORL w Katowicach Nr 2/2010) - postanawia:

§1

Wybrać przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko kierownika:

Oddziału Pediatrycznego - Szpital Rejonowy Racibórz
- Kol. Katarzyna Ziora

Oddziału Wewnętrznego II - Szpital Rejonowy Racibórz
- Kol. Janusz Milejski

Oddziału Chirurgicznego - Szpital Rejonowy Racibórz
- Kol. Jacek Kocot

Dziennego Oddziału Chemioterapii - Szpital Rejonowy Racibórz
- Kol. Ludmiła Dolczak

§2

Zobowiązuje się przewodniczącego komisji ds. konkursów ŚIL Katowice,
do powiadomienia zainteresowanego o powyższej decyzji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                 Sekretarz                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                          Okręgowej Rady Lekarskiej

           Andrzej Postek                                            Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-10-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-01-26
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2013-01-26
Ilość odsłon artykułu 6733