luty 2018

 

 Nr  uchwały    /2018

 Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:
87-90 skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza
91 zmiany uchwały nr 237/301/2017 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23.08.2017 r. w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza
 92-3 wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej
 94 przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
 95-101 wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach
 102 potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i/ lekarzy dentystów i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
 103 realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego
 104 zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących 
 105 przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka 
 106 zlecenia obsługi bazy danych na zewnątrz 
 107 zgody na zaciąganie przez Komisję Sportu i Rekreacji ORL zobowiązań w zakresie działalności planowanej na rok 2018
 108 wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”
 109-110 wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej
 111 przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
 112 skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza
 113 skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty
 114-116 wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach
 117 przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza lekarzowi cudzoziemcowi w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
 118-121 potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
 122-123 zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów 
 124 realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego
 125 zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących 
 126 zgody na zaciąganie przez Komisję Stomatologiczną ORL w Katowicach zobowiązań w zakresie działalności planowanej na rok 2018
 127 zawarcia umowy na pielęgnację terenów zieleni wokół budynku 
 128  zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej 
 129 wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej
 130 skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza
 131-132 wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach
 133 zmiany uchwały nr 237/4/2017 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23.08.2017 r. w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza
134-135 potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
 136 wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarz dentystów 
 137 realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego
 138 odmowy wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
 139 zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących 
 140 przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL
 141-142 przyznania zapomogi losowej 
 143  uchwała osobowa
 144-146 wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach
 147 przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
 148 wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej 
 149-150 przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
 151-154 potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
 155-156 potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
 157 realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego
 158 wyboru przedstawicieli ŚIL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora
 159 przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL
 160 umorzenia należności z tytułu nieopłaconej składki członkowskiej
 161 zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących 
 162 przyjęcia regulaminu Lekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ŚIL
 163 przeznaczenia środków finansowych na druk publikacji
Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-02-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-01-10
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-05-22
Ilość odsłon artykułu 1550