UCHWAŁA Nr 1411/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1411/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 października 2018 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2018r. poz. 168), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 617) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1. „Łożysko przerośnięte-problem położniczy”, „Zasady postępowania w przypadku nieprawidłowego wyniku rozmazu cytologicznego i śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy u kobiety ciężarnej”, który odbędzie się 13.11.2018 r.
2. „Rak szyjki macicy – epidemiologia i profilaktyka czynna”, „Nowy model badań skryningowych raka szyjki macicy”, który odbył się 9.10.2018 r.
3. „Zarządzanie projektami/przedsięwzięciami medycznymi”, który odbędzie się 3.12.2018 r.
4. „Jak zaistnieć w międzynarodowych medycznych towarzystwach naukowych”, który odbędzie się 14.12.2018 r.
5. „Miejsce standaryzowanej kompozycji polifenoli z bergamoty w terapii dyslipidemii oraz jej zastosowanie w praktyce klinicznej'”, który odbędzie się 15.11.2018 r.
6. „Szkolenia wyjazdowe - szpitale”, który odbędzie się 20.10-30.12.2018 r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                  Sekretarz                                                                                 Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                                       Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-10-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-09
Ilość odsłon artykułu 716