UCHWAŁA Nr 48/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 48/2015
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 lutego 2015 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

1. Przeznaczyć kwotę w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na zakup 2 komputerów dla potrzeb Śląskiej Izby Lekarskiej.
2. Przeznaczyć kwotę w wysokości 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na zakup 320 sztuk pilotów do testów dla potrzeb Śląskiej Izby Lekarskiej.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Skarbnik                                                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                                                   Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-02-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-03
Ilość odsłon artykułu 4201