UCHWAŁA Nr 10/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 10/2013
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 marca 2013 r.

 

w sprawie: przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2012.

 

Działając na podstawie art. 25 pkt. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 r, nr 219, poz. 1708) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach uchwala co następuje:

§1

Przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2012, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały celem przedstawienia go Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy do zatwierdzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

                     Sekretarz                                                                                   Prezes
     Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

              Andrzej Postek                                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-03-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-05-21
Ilość odsłon artykułu 5291