APEL NR 8 XXXVI OZL - w sprawie wymiaru czasu pracy lekarzy w ramach kontraktów z NFZ

 APEL NR 8/2016

XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
 z dnia 9 kwietnia 2016 r.


w sprawie wymiaru czasu pracy lekarzy w ramach kontraktów z NFZ

 

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się z apelem do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach o stosowanie, przy zawieraniu kontraktów w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zasady proporcjonalności czasu pracy lekarzy świadczących usługi zdrowotne do liczby zakontraktowanych punktów przeliczeniowych.
Przyjęcie ww. zasady pozwoli na zachowanie wartości odpowiedzialnej pracy lekarza, a także na efektywne wykorzystanie niewystarczającej liczby lekarzy.
 

 

                    Sekretarz                                                                                Przewodniczący
 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                             XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                             Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-04-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-04-16
Ilość odsłon artykułu 2614