UCHWAŁA Nr 5/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 5/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 lutego 2018 r.

 

w sprawie: przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 25 pkt. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168) postanawia co następuje:

§1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, celem przedstawienia go XXXVIII Okręgowemu Sprawozdawczo-Wyborczemu Zjazdowi Lekarzy do zatwierdzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                  Sekretarz                                                                     Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                         Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-02-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 1136