UCHWAŁA Nr 117/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 117/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 lutego 2018 r.

 

w sprawie:     przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza lekarzowi cudzoziemcowi w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

 

 

              Sekretarz                                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                               Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-02-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-22
Ilość odsłon artykułu 1081