UCHWAŁA Nr 55/2017 ORL

 UCHWAŁA Nr 55/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 września 2017 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały ORL nr 37/2017 z dnia 21.06.2017r. w sprawie przyjęcia
rekomendacji dla zdrowia


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie art. 5 pkt. 20 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016, poz. 522), postanawia:

§1

Mając na uwadze sugestie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawarte w uchwale Nr 594/2017/VII z dnia 13 lipca 2017r. dotyczące treści dokumentu „Niezbędne dla zdrowia!”, a także sugestie zgłoszone przez członków Prezydium ORL, ustalić, iż pkt. 10 dokumentu otrzymuje brzmienie:

„Pamiętaj, że wzajemne zaufanie pacjenta, lekarza, farmaceuty, pielęgniarki i położnej oraz innych pracowników medycznych jest niezwykle ważne dla osiągnięcia najlepszych wyników leczenia.”

§2

Ujednolicony tekst dokumentu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                 Sekretarz                                                                              Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

               Krystian Frey                                                                 Jacek Kozakiewicz

 

 

 

załącznik nr 1
do uchwały ORL nr 55/2017
z dnia 13.09.2017r.

 

NIEZBĘDNE DLA ZDROWIA !

 

Prawo do ochrony życia i zdrowia gwarantuje nam Konstytucja. Jednak za efekt leczenia odpowiedzialność ponoszą nie tylko organizatorzy ochrony zdrowia, lekarze i inni pracownicy medyczni, lecz również pacjenci. Stosowanie się do poniższych zaleceń pomoże zachować zdrowie w jak najlepszym stanie.


1. Dbaj o własne zdrowie - to Twoje największe dobro!
2. Zapobiegaj chorobom przestrzegając zaleceń prozdrowotnych, m.in. stosując odpowiednią dietę i aktywność fizyczną.
3. Nie lekceważ niepokojących objawów.
4. Nie pal papierosów, nie zażywaj narkotyków oraz tzw. dopalaczy, nie nadużywaj alkoholu.
5. Korzystaj ze szczepień ochronnych i badań profilaktycznych.
6. Dbaj o higienę osobistą.
7. Przedstaw lekarzowi lub farmaceucie swój problem, niczego nie ukrywając – zwłaszcza informacji o przyjmowanych lekach i innych produktach.
8. Stosuj się do zaleceń lekarza, realizuj plan leczenia, zażywaj przepisane leki a jeśli masz wątpliwości odnośnie działania leków – powiedz o tym lekarzowi lub farmaceucie.
9. Miej cierpliwość w oczekiwaniu na efekt leczenia.
10. Pamiętaj, że wzajemne zaufanie pacjenta, lekarza, farmaceuty, pielęgniarki i położnej oraz innych pracowników medycznych jest niezwykle ważne dla osiągnięcia najlepszych wyników leczenia.
11. Nie żyj złudzeniami - reklama i internetowy „dr Google” nie leczą!
12. Informuj lekarza o braku możliwości przyjścia na umówioną wizytę, dasz szansę innym na szybszą pomoc.

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-09-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-12-01
Ilość odsłon artykułu 1415