Obwieszczenie Przewodniczącego OKW w Katowicach z dnia 18.12.2009 r. - I i II Zastępca OROZ

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 18 grudnia 2009 r.


o wynikach wyborów Pierwszego i Drugiego Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach.


Na podstawie §49 ust. 1 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2009 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów a Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§1


W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach i Zgromadzenia Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach ogłasza się, że:

1. Pierwszym Zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach został wybrany:

- Andrzej Wcisło

2. Drugim Zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach została wybrana:

- Barbara Lubaś – Nitecka


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2009-12-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2011-03-30
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-09-23
Ilość odsłon artykułu 6717