UCHWAŁA Nr 45/2018 Prezydium ORL

    UCHWAŁA Nr 45/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 stycznia 2018 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 125) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1. „Czas na endo”, które odbędzie się 17.03.2018r.
2. „7 kroków endo”, które odbędzie się 24.02.2018r.
3. „Wybrane aspekty współczesnej stomatologii dziecięcej”, które odbędzie się
24.05.2018r.
4. „Postępowanie w niewydolności serca w świetle aktualnych wytycznych i nie tylko
…”, które odbędzie się 12.02.2018r.
5. „Przychodzi młody lekarz do SOR … . Chirurgia ogólna”, który odbędzie się
25.04.2018r.
6. „Przychodzi młody lekarz do SOR … . Chirurgia dziecięca”, który odbędzie się
11.04.2018r.
7. „Przychodzi młody lekarz do SOR … . Interna cz. I”, który odbędzie się 9.05.2018r.
8. „Przychodzi młody lekarz do SOR … . Interna cz. II”, który odbędzie się 16.05.2018r.
9. „Przychodzi młody lekarz do SOR … . Neurologia”, który odbędzie się 4.04.2018r.
10. „Przychodzi młody lekarz do SOR … . Ortopedia i traumatologia narządu ruchu”,
który odbędzie się 28.03.2018r.
11. „Przychodzi młody lekarz do SOR … . Pediatria”, który odbędzie się 18.04.2018r.
12. „Fałszerstwo opinii lekarskich w tym nieumyślne – czy dotyczy tylko biegłych
czy także orzeczników ZUS i Innych”, który odbędzie się 9.03.2018r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

 

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Sekretarz                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                          Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-01-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-19
Ilość odsłon artykułu 1057