UCHWAŁA Nr 8/2016 ORL

  UCHWAŁA Nr 8/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 marca 2016 r.

 

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
na rok 2016

 

Działając na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 651 ze zm.) oraz na podstawie §3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1

Przyjąć projekt budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na rok 2016, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, celem przedstawienia go Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy do uchwalenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Sekretarz                                                                     Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                           Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-03-16
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-01
Ilość odsłon artykułu 2791