UCHWAŁA Nr 111/2016 Prezydium ORL

   UCHWAŁA Nr 111/2016

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na przeprowadzenie badania finansowego ŚIL za 2015 r.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2015r. poz. 651 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie 7.000 zł + VAT na przeprowadzenie badania finansowego Śląskiej Izby Lekarskiej za 2015 rok.
2. Wykonanie badania powierzyć firmie „Bufiks” Biuro Usług Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 3

§2

Zobowiązać Skarbnika ORL do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Prezesowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

              Skarbnik                                                                                         Prezes

   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                                                Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-04-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-13
Ilość odsłon artykułu 2447