UCHWAŁA Nr 280/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 280/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 27 września 2017 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 125) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Magnes we współczesnej kardiologii – czy, kiedy i jak?, Rezonans magnetyczny
u chorych z elektronicznymi urządzeniami wszczepialnymi – czy wykluczają się wzajemnie”, Rezonans magnetyczny serca w codziennej praktyce klinicznej – o czym powinniśmy pamiętać?”, który odbędzie się 16.10.2017 r.
- „Krwotok położniczy”, „Indukcja porodu”, który odbędzie się 10.10.2017r.
- „Żywienie pozajelitowe w gastroenterologii- implikacje kliniczne. Żywienie suplementarne w leczeniu niedożywienia”, „Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby (NAFLD) – co nowego?”, które odbędzie się 11.10.2017r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Sekretarz                                                                    Wiceprezes

Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                             Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2017-09-27
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-12-03
Ilość odsłon artykułu 1665