UCHWAŁA Nr 395/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 395/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych na I Rodzinny Festyn Sportowy
 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 965) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Przekazać środki finansowe w wysokości 2.500 zł – ze środków budżetowych - Komisji Sportu i Rekreacji ORL w związku z organizacją I Rodzinnego Festynu Sportowego, który odbędzie się 15 czerwca 2019.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                 Skarbnik                                                                               Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jan Cieślicki                                                                      Tadeusz Urban

  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-06-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-17
Ilość odsłon artykułu 268