UCHWAŁA Nr 50/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 50/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 lutego 2013 r.

 

w sprawie: wyboru przedstawicieli ORL na przewodniczących do komisji konkursowej
na stanowiska ordynatorskie.


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 9,
art. 25 pkt. 4 w związku art. 26 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 (Dz.U. Nr 219 poz. 1708), oraz §10 pkt. 3 lit. a) rozp. MZ z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012 poz. 182), zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (Uchwała ORL w Katowicach Nr 2/2010),
z postanawia:

§1
Wybrać przedstawicieli ORL na przewodniczących do komisji konkursowej
na stanowisko ordynatorskie:

Oddziału I Rehabilitacji Kardiologicznej – SPZOZ Repty GCR Tarnowskie Góry
- Kol. Janusz Milejski

Oddziału II Rehabilitacji Kardiologicznej – SPZOZ Repty GCR Tarnowskie Góry
- Kol. Janusz Wołkowski

Oddziału I Rehabilitacji Narządu Ruchu – SPZOZ Repty GCR Tarnowskie Góry
- Kol. Zygmunt Klosa

Oddziału I Rehabilitacji Neurologicznej – SPZOZ Repty GCR Tarnowskie Góry
- Kol. Andrzej Postek

Oddziału II Rehabilitacji Neurologicznej – SPZOZ Repty GCR Tarnowskie Góry
- Kol. Paweł Gruenpeter

Oddziału III Rehabilitacji Neurologicznej – SPZOZ Repty GCR Tarnowskie Góry
- Kol. Paweł Gruenpeter

§2
Zobowiązuje się przewodniczącego komisji ds. konkursów ŚIL Katowice,
do powiadomienia zainteresowanego o powyższej decyzji.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 


              Sekretarz                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                        Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-02-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-04-14
Ilość odsłon artykułu 6896