UCHWAŁA Nr 63/2017 ORL

 

 UCHWAŁA Nr 63/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 października 2017 r.

 

w sprawie: zwołania XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu
Lekarzy w Katowicach.

 


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), postanawia:

§1

Zwołać XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach w dniach 23-24 marca 2018 r.

§2

Do realizacji uchwały zobowiązuje się Sekretarza ORL oraz Dyrektora Biura ŚIL.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezesowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                   Sekretarz                                                                        Wiceprezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

                Krystian Frey                                                                 Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2017-10-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-12-01
Ilość odsłon artykułu 1445