UCHWAŁA Nr 421/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 421/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy serwisowej i zakup oprogramowania dla celów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych

i ewidencji majątku

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), mając na uwadze brak możliwości zawarcia umowy ze spółka 2BSOFT S.C. J. Bajonowski, D. Bojarczuk, K. Sadownik w Gliwicach, postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 1.500 zł brutto miesięcznie (słownie: tysiąc pięćset złotych) na zawarcie umowy serwisowej na czas nieokreślony do oprogramowania finansowo-księgowego Comarch ERP Optima dla celów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencji majątku.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia do umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
1. Uchyla się §1 ust. 1-3 uchwały nr 1800/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Katowicach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy serwisowej i zakup oprogramowania dla celów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencji majątku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

                 Skarbnik                                                                                Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jan Cieślicki                                                                        Tadeusz Urban

  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-06-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-17
Ilość odsłon artykułu 345