UCHWAŁA Nr 359/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 359/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 października 2012 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych dla Bydgoskiej Izbie Lekarskiej

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708), w związku z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010) postanawia:

§1

Ze środków budżetowych przeznaczyć kwotę w wysokości 3.000 zł netto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) dla Bydgoskiej Izby Lekarskiej z przeznaczeniem na wydanie przekładu dramatu Wiliama Shakespeare’a „Hamlet, Książe Danii” autorstwa
dr Ryszarda Długołęckiego członka Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                 Sekretarz                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                          Okręgowej Rady Lekarskiej

           Andrzej Postek                                            Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-10-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-01-26
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2013-01-26
Ilość odsłon artykułu 6863