grudzień 2018

Nr uchwały

/2018

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

1761

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1762

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

1763

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1764

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz wydania nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w związku z uzyskaniem uprawnienia do wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

1765-6

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1767

skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty

1768-75

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

1776

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarz dentystów

1777-9

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/  lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

1780

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących

1781

przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka

1782-3

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1784

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

1785-7

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

1788-9

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

1790-1

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

1792-3

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

1794

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarz dentystów

1795

realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego

1796

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących

1797

ustalenia wartości pogotowia kasowego na rok 2019

1798

zakupu sprzętu

1799

zawarcia umowy na wykonanie remontu pomieszczeń na poziomie (-)1

1800

zawarcia umowy serwisowej i zakup oprogramowania dla celów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencji majątku

 

 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-27
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2019-01-21
Ilość odsłon artykułu 1171