APEL NR 7 XXXI OZL W SPRAWIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

APEL nr 7

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
z dnia 31 marca 2012r.

 

w sprawie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów

 

XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach apeluje do Ministra Zdrowia, aby w powstających przepisach dotyczących specjalizacji i umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny, zostały umieszczone zabezpieczenia przed nieuzasadnionymi barierami stawianymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia poprzez wymaganie certyfikatów, których brak ogranicza możliwość pracy lekarzy i lekarzy dentystów oraz ogranicza dostęp pacjentów do określonych świadczeń zdrowotnych.

 

Sekretarz                                                              Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                   XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                               Jarosław Markowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ilość odsłon artykułu 5649