Rok 2013

Nr uchwały

/2013

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

1-6

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

7

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

8

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

9

wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora.

10-11

ustalenia wysokości składki członkowskiej

12-16

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

17

częściowego zwolnienia z opłaty wydania opinii przez Komisję Bioetyczną.

18

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

19

przeznaczenia środków finansowych na organizację Balu Lekarzy.

20

upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do wprowadzenia „Regulaminu Korespondencji”, obowiązującego pracowników Biura Śląskiej Izby Lekarskiej

21

zawarcia umowy na przeprowadzenie badania finansowego ŚIL za 2012 r.

22

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

23

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcę kierownika zakładu opieki zdrowotnej.

24

ustalenia wysokości składki członkowskiej

25

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

26

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

27-8

częściowego zwolnienia z opłaty wydania opinii przez Komisję Bioetyczną.

29

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

30

zmiany umowy dzierżawy ze Spółką „Dom Lekarza”.

31

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

32-3

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

34-5

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

36

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

37

ustalenia wysokości składki członkowskiej

38

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

39

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

40

zawarcia umowy na organizację i przeprowadzenie kursu specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych.

41

zawarcia umowy na druk biuletynu Pro Medico

42

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

43

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

44

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

45-6

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

47-8

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

49

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

50

wyboru przedstawicieli ORL na przewodniczących do komisji konkursowej na stanowiska ordynatorskie.

51-2

ustalenia wysokości składki członkowskiej

53-60

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

61

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

62

upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe

63,67

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

64-5

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

66

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

68

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

69

ustalenia wysokości składki członkowskiej

70

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

71

częściowego zwolnienia z opłaty wydania opinii przez Komisję Bioetyczną.

72

przeznaczenie środków finansowych na sfinansowanie spotkania integracyjnego klubu Seniora w Bytomiu

73

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

74-9

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

80-1

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

82

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

83

wyboru przedstawicieli ORL na przewodniczących do komisji konkursowej na stanowiska ordynatorskie.

84

wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora.

85

ustalenia wysokości składki członkowskiej

86

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL.

87

przeznaczenia środków finansowych na zakup portfeli

88

wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora

89-91

ustalenia wysokości składki członkowskiej

92-4

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

95

podpisania umowy na wykonanie oświetlenia parkingu przy Domu Lekarza

96-8

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

99-101

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

102

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

103

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

104

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

105

wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora

106-8

ustalenia wysokości składki członkowskiej

109-12

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

113

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

114-5

częściowego zwolnienia z opłaty wydania opinii przez Komisję Bioetyczną

116

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

117

przeznaczenia środków finansowych na modernizacje strony internetowej

118-20

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

121-4

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

125

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

126

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

127

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

128

ustalenia wysokości składki członkowskiej

129-30

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

131-3

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

134

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

135

przeznaczenie środków finansowych na sfinansowanie spotkania integracyjnego Komisji ds. Emerytów i Rencistów

136

przeznaczenie środków finansowych na pokrycie kosztów noclegu grupy polonijnych lekarzy z Mołdawii

137

wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora.

138

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

139-40

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

141

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

142-3

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

144

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

145

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

146

ustalenia wysokości składki członkowskiej

147-9

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

150

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

151

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

152-5

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

156-7

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

158-61

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

162-3

ustalenia wysokości składki członkowskiej

164-6

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

167

przyznania nagrody za specjalizację

168

przeznaczenia środków finansowych na zakup pościeli

169

zmiany uchwały Nr 136/2013 z dnia 27.03.2013r. w sprawie przeznaczenie środków finansowych na pokrycie kosztów noclegu grupy polonijnych lekarzy z Mołdawii

170

przekazania środków finansowych Komitetowi Organizacyjnemu VIII Kongresu Polonii Medycznej

171-3

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

174

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

175

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

176

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

177-8

ustalenia wysokości składki członkowskiej

179-81

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

182

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

183

zmiany uchwały nr 30/2013 z dnia 16.01.2013 r. w sprawie zmiany umowy dzierżawy ze Spółką „Dom Lekarza”

184

umorzenia niespłaconej części pożyczki w kwocie 5400 zł wraz z odsetkami

185

przeznaczenia środków finansowych na wydanie książki

186

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

187

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

188

przeznaczenia środków finansowych na zakup akwareli

189-90

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

191-92

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

193

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

194

ustalenia wysokości składki członkowskiej

195

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

196

przeznaczenia środków finansowych

197-201

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

202

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

203

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

204

ustalenia wysokości składki członkowskiej

205-9

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

210-11

przyznania nagrody za specjalizację

212

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

213

przeznaczenia środków finansowych na zakup leków

214

przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie publikacji poświęconej historii medycyny w Polsce

215-6

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

217-18

ustalenia wysokości składki członkowskiej

219

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

220

umorzenia należności z tytułu nieopłaconej składki członkowskiej

221

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

222

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

223-4

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

225

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

226

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

227

upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe

228

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

229

ustalenia wysokości składki członkowskiej

230-3

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

234

przeznaczenia środków finansowych na delegowanie delegacji na konferencję w Mołdawii

235

waloryzacji wynagrodzeń pracowników Biura ŚIL

236-40

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

241

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

242

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

243-4

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

245-6

ustalenia wysokości składki członkowskiej

247-8

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

249-50

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

251

przeznaczenia środków finansowych na zakup szaf do archiwum ŚIL

252

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

253

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

254

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

255-6

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

257

wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora

258

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcę kierownika zakładu opieki zdrowotnej

259

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

260

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

261

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

262

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

263

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

264-5

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

266

udzielenia rekomendacji lekarzom ubiegającym się o wpis na listę lekarzy sądowych

267

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

268

wygaśnięcia uchwały w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

269

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

270

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

271

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

272-3

ustalenia wysokości składki członkowskiej

274-6

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

277-82

umorzenia odsetek za opóźnienie od rozłożonych na raty zaległości w opłacaniu składek członkowskich

283

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

284

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

285

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

286

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

287

ustalenia wysokości składki członkowskiej

288

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

289

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

290

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

291

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

292

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

293

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

294

wyboru przedstawicieli ORL na przewodniczących do komisji konkursowej na stanowiska ordynatorskie

295

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

296

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

297

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

298

wygaśnięcia uchwały Prezydium ORL nr 297/4/2013 z dnia 25.09.2013 zmieniającą uchwałę w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza

299

odmowy wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

300

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

301-2

ustalenia wysokości składki członkowskiej

303-8

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

309

częściowego zwolnienia z opłaty wydania opinii przez Komisję Bioetyczną

310

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

311

udzielenia rekomendacji lekarzom ubiegającym się o wpis na listę lekarzy sądowych

312

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

313

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

314

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

315

wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora

316-7

ustalenia wysokości składki członkowskiej

318-23

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

324-6

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

327

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

328-30

ustalenia wysokości składki członkowskiej

331

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

332

przyznania nagrody za specjalizację

333

udzielenia pomocy charytatywnej

334

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

335

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

336

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

337

ustanowienia nagrody za uzyskanie najlepszych wyników Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

338

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

339

wyboru przedstawicieli ORL na przewodniczących do komisji konkursowej na stanowiska ordynatorskie

340

wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko kierownika

341-2

ustalenia wysokości składki członkowskiej

343-5

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

346

częściowego zwolnienia z opłaty wydania opinii przez Komisję Bioetyczną

347

przekazania środków finansowych Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland

348

przeznaczenia środków finansowych na tablicę pamiątkową

349

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

350

zatwierdzenia listy koordynatorów staży podyplomowych

351-7

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

358-60

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

361

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

362

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

363-5

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

366-8

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

369-73

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

374

wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora

375-89

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

390

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

391

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

392-5

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

396

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

397-404

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

405

udzielenia pomocy charytatywnej

406

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

407

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

408-14

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

415

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

416

przyznania nagrody za specjalizację

417

przyznania jednorazowej zapomogi

418

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

419-20

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

421

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

422

upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe

423-4

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

425

przeznaczenia środków finansowych na zakup defibrylatora

426

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

427

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

428

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

429-30

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

 

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-01-26
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-09-25
Ilość odsłon artykułu 6442