UCHWAŁA Nr 99/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 99/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 7600 zł brutto (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) - ze środków budżetowych - na zakup sprzętu dla potrzeb Ośrodka Kształcenia Lekarzy:
- fantom pielęgnacyjny noworodka - 2 sztuki
- fantom głowy noworodka do intubacji - 1 sztuka
- fantom noworodkowego tylko do uciskania klatki piersiowej - 1 sztuka

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                              Okręgowej Rady Lekarskiej
Andrzej Postek                                                                   Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2012-03-20
Ilość odsłon artykułu 6377