UCHWAŁA Nr 217/2017 Prezydium ORL

   UCHWAŁA Nr 217/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 lipca 2017 r.

 

w sprawie: wykonania statuetek „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 25.700 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych) na wykonanie 20 sztuk statuetek „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Jarosławowi Nowakowi Wrocław ul. Szewska 24/26 m 9
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Skarbnik                                                             Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jerzy Rdes                                                  Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-07-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-28
Ilość odsłon artykułu 1690