OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KATOWICACH Z DNIA 11.09.2013

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 11 września 2013 r.

 

w sprawie wygaśnięcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd lekarzy dr Alicji Włodarz.


Na podstawie §45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. , obwieszcza się, co następuje:


§1

Stwierdza się, że wygasł mandat Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy dr Alicji Włodarz w związku ze śmiercią ww. lekarza.


§2

Stwierdza się, że w związku z brakiem kandydata, mandat Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy pozostaje nieobsadzony.

 

§3

Niniejsze obwieszczenie wraz z uchwałą w sprawie wygaśnięcia mandatu podlega publikacji w Pro Medico i na stronie internetowej BIP Śląskiej Izby Lekarskiej.

 

 

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski
 

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2013-09-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-09-13
Ilość odsłon artykułu 4977