UCHWAŁA Nr 165/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 165/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 marca 2019 r.

 

w sprawie: zakupu materiałów

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty w wysokości 10.000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na zakup materiałów celem wykonania pionów teletechnicznych w obiekcie Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

              Skarbnik                                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                                      Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-03-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-02
Ilość odsłon artykułu 433