UCHWAŁA NR 1/2012 XXXI OZL

UCHWAŁA NR 1/2012

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 31 marca 2012 r.

 

w sprawie: uchwalenia regulaminu obrad XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

 


XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy działając na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 219 poz. 1708) postanawia:


§1

Uchwalić regulamin obrad XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

 

 


Sekretarz                                                            Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                 XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                              Jarosław Markowski


Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-25
Ilość odsłon artykułu 6445